U ovom kratkom članku će biti opisano kako je folija proizvedena tj. od kojih se djelova sastoji. Folija kad se uzme iz pakiranja, kao krajnji proizvod ono što najčešće vidimo (ako znamo), je folija sastavljena od dva sloja. Prvi sloj je folija koja ostaje na staklu da osigura adekvatnu zaštitu za koju je najmjenjena i taj sloj poliestera je nabolje i najčišće kvalitete na tržištu. Drugi sloj je prozirna folija koja služi da se ljepilo ne kontaminira i da ljepilo bude spremno za aplikaciju.

 

 

Na gornjoj slici možete vidjeti od kojih djelova se sastoji kompletna folija. Pa idemo redom. Unutrašnja strana stakla je površina na koju se ljepi folija. Folija se isključivo ljepi na staklene površine i ne može se ljepiti na nikakvu drugu površinu osim na staklo. Zaštitna folija ili tzv. liner je proznirna folija loše kvalitete kojoj je jedina fukcija da štiti ljepilo do same aplikacije na staklo. Zaštitna folija se prije montaže skida i baca u smeće. Ljepilo folije je naneseno na kvalitetan i superproziran poliester. Postoje par vrsta ljepila, a najčešća su PS (Pressure Sensitive) u UCD (Ultra Clear Dry). Dalje imamo proziran sloj poliestera debljine 0,5mil-a. Onda slijedi laminacijsko ljepilo koje ima najmjenu spajanje jednog ili više vrsta poliestera. Tada dolazi metalizirani poliester najviše čistoće debljine 1,0mil-a. Taj sloj poliestera nam osigurava zaštitu od topline. Te na kraju imamo nanesen jedan ili više tvrdih slojeva protiv grebanja, kako se folija nebi oštetila prilikom čišćenja tokom eksplatacije.